سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
دلم شکست   

 حتــــــــــ ــــ ــــی روز مرگ هم تفآهم نخواهیم داشت،
من سفیــــ ـــــ ــــــد می پوشم....
و تو ســـــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــیاه!!!!
 

  

↓↑به بعضیا باید گفت↑

این ک پُست ما تُو "4"ساعت ″4″ تا لایک میخوره
و
پُست شما تُو ″4″ ثانیه ∞4444∞ تا?lικε?میخوره

??به این معنی نیست ک شما چیزی داری ک ما نداریم??

←معنیش اینه ک شما
تلفن عمومی هستی→

??و ما متعلق به افراد خاصیم??

↓↑آره عزیزم↑

 

 ـخدا ؟
مَـغز منـ دیگـه کششـــ ندـآره
آخہ نسل منــــ اعتــقآدی بهـ بهشتــ ندارهـ . .
 

  

?? یکــــ??ـ??ـ?ـ?ـے از افتخــــ??ـ??ـ?ـ?ـاراتمـ

اینــــ??ـ??ـ?ـ?ه

کــ??ـ??ـ?ـ?ـه

??هیچکـــــ?ــــسـ??

رفیقـــــ??ـ??ـ?ـ?ـم نیــــ??ـ??ـ?ـ?ــس

هـــمــ??ـ??ـ?ـ?ه وانمــــ??ـ??ـ?ـ?ــود

میــــــ?ــــکننـ?

 

 

 اهای تویی که میخوای بری،
فقط برو هیچیم نگو
نگو خوشبخت بشی
نگو مراقب خودت باش
چون
توکه بری
دیگه هیچکدوم از اینا بهت ربطی نداره پس هرری
 هه!!!